admin |

All posts by admin

BELANGRIJKE VOETZORGINFORMATIE VAN UW ZORGVERZEKERAAR IN 2015

In 2015 vinden er een aantal wijzigingen plaats in de manier waarop de voetzorg met mensen met diabetes geregeld is. Ook u kunt hier mee te maken krijgen. Via deze informatie wordt u op de hoogte gesteld van deze veranderingen en waar u op moet letten.

ZORGPROFIELEN

Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger een zorgprofiel is hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan nl. meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat weer uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijv. aan een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

BASISVERZEKERING

Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering ( zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. Die onderzoekt u voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven dat ik uw pedicure ben. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg met mij. Zoals alle pedicures heb ik met ingang van 2015 ook een contract met podotherapeuten.

Contactinformatie podotherapeuten

Podotherapeut Dorien Ketelaars
Jhr. Ruijs de Bereenbroeckstraat 7
5463 CD Veghel
Tel.: 0413-377262
www.podotherapiedorienketelaars.nl

Voetinstituut Penninx
Nieuwstraat 28
5421 KP,Gemert
Tel: 0492-361553
www.devoetspecialist.nl

AANVULLENDE VERZEKERING

Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk via de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Ook kunt u voor meer informatie de zorgwijzer 2016 raadplegen. Klik op onderstaande link.

Pedicure